Karaoke: Quỳnh Dung

Mùa xuân Xôn Xao – Lê Sang Ft Quỳnh Dung

1. Ngày vào xuân chưa anh, sao chim én bay đầy trời Ngày vào xuân xôn xao hoa mai nở vàng nơi nơi Ngày vào xuân xôn...

loading...