Karaoke: Phong Thái Phương

Chàng Trai Sinh Tình – Phong Thái Phương

Có buồn nào buồn hơn Khi em vừa thôi học Là em đi lấy chồng Trường xưa nay vắng bóng em tôi. Tại sao tôi lại mấ...