Karaoke: Phong Thái Phương

Chàng Trai Sinh Tình – Phong Thái Phương

Có buồn nào buồn hơn Khi em vừa thôi học Là em đi lấy chồng Trường xưa nay vắng bóng em tôi. Tại sao tôi lại mấ...

loading...