Karaoke: Nhóm Bè Ngày Mới

Về Làng Sen Thăm Bác – Nhóm Bè Ngày Mới

Một chiều hè oi bức Con vượt dặm đường xa Về làng Sen thăm Bác Lòng thương kính thiết tha. Đây nhà lá đơn sơ C...

loading...