Karaoke: Nhóm Bè Ngày Mới

Về Làng Sen Thăm Bác – Nhóm Bè Ngày Mới

Một chiều hè oi bức Con vượt dặm đường xa Về làng Sen thăm Bác Lòng thương kính thiết tha. Đây nhà lá đơn sơ C...