Karaoke: Nhiều Ca Sỹ

Tết Miền Tây – Nhiều Ca Sỹ

Xuân quê hương thắm tươi đậm đà Ai đi xa cũng mong quê nhà Nhà tui đây hai tiếng miền Tây Lòng ngất ngây nghe xuân...

Ngày Xuân Long Phụng Sum Vầy – Nhiều Ca Sỹ

Mừng Tết đến, vạn lộc đến nhà nhà, Cánh mai vàng, cành đaò hồng thắm tươi Chúc cụ già được sống lâu, sống thọ ...