Karaoke: Nguyễn Thành An

Chơi Vơi (Remix) – Nguyễn Thành An

Trên những đoạn đường thật dài một mình ai đang bước đi Thì đâu đó vẫn có bóng hình của em Một người anh yêu thư...

loading...