Karaoke: Ngọc Liên

Đêm Cuối – Ngọc Liên

Người ơi có nhớ có thương một người Còn mơ những lúc đón đưa trong đời Ân tình tựa như mây cao Hay chỉ là trong ch...