Karaoke: Micheal Lang

Bóng Cha – Micheal Lang ft Hà My

Ngày con lên thành phố Cha đưa con qua đò dòng sông buồn miên man mắt Cha lệ rưng rưng, ngày con lên thành phố C...

Chiếc Áo Bà Ba (Remix) – Michael Lang

Chiếc áo bà ba trên giòng sông thăm thẳm Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ lướt mong manh Nón lá đội nghiêng tóc dài con...

loading...