Karaoke: Mai Nguyễn

Nửa Đời Lầm Tin – Mai Nguyễn

Nửa đời lầm tin tin người mình yêu sẽ cùng chia ngọt bùi Nào ta có hay trái tim của người còn mê đắm xa hoa Nửa kiế...