Karaoke: Lee7

Tiểu Thuyết Tình Yêu – Andree ft. Lee7 ft. Lee

326 Lượt xem

Tiểu Thuyết Tình Yêu – Andree ft. Lee7 ft. Lee

Yeah , Lee7 , It's Lee, Andree: Tiểu thuyết tình yêu, huh, check it!Chorus: It's Lee Một mình trong đêm ngồi đế...