Karaoke: Lâm Thi

Anh Biết Không Anh – Lâm Thi

Khi đã xa nhau em khóc thầm anh biết {không?} Khi trái tim kia đang quằn nặng trong đáy lòng Anh có hay đâu ...

loading...