Karaoke: Lâm Bảo Phi

Con Đê Chung Tình – Lâm Bảo Phi ft Dương Hồng Loan

tôi muốn cùng anh đi về lại quê xưa đi qua con mương cay cầu tre đã cũ Thăm con trâu già nnam82 nhai đám cỏ khô Th...

Cây Bã Đậu – Lâm Bảo Phi ft Dương Hồng Loan

Trống trường tan hôm ấy hai đứa bước chung đôi Bất chợt trời đổ mưa anh và em hai đứa ngu ngơ Mưa rào mưa không dứt...

Ăn Năn – Lâm Bảo Phi Ft Dương Hồng Loan

Ngày mình yêu nhau hai đứa ước mơ trầu cau Em đâu có ngờ rằng hai đứa xa nhau Đời buồn không anh nếu mộng xưa chẳ...