Karaoke: Kim Jun See

Cái Xác Không Hồn – Kim Jun See

273 Lượt xem

Cái Xác Không Hồn – Kim Jun See

Anh biết em mà, phải lo cha mẹ cuộc sống ấm êm Đường tình duyên em, em đành buông xuôi giữa dòng đời Không thể lự...