Karaoke: Khánh Hà

Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa – Khánh Hà

Một vùng mây trắng bay đi tìm nhau Chẳng còn thấy đâu, mắt em hoen sầu Vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân về đấ...