Karaoke: Khắc Trung

Anh Khác Người Ấy (Remix) – Khắc Trung

Phải chăng tình yêu lúc vui lúc buồn, thế nên người ta hay giận nhau vô cớ Lúc vui thì yêu cho nhau rất nhiều, n...