Karaoke: Hoàng Thịnh

Kiếp Ve Sầu (Remix) – Hoàng Thịnh

Từ khi em không còn về quanh sân Là lần con phố nghe hoang vắng vô cùng Ngàn ánh nắng lấp lánh bước theo em đang bi...

loading...