Karaoke: HKT

Tiếng Chày Trên Sóc Bombo (Remix) – HKT

Lửa bập bùng Tiếng chày khuya Cắc cum cụp cum Cum cụp cum, cum cụp cum Cắc cum cum cụp cum. 1. Đuốc lồ ô bập ...

Bên Anh Em Sẽ Không Có Tương Lai – HKT

Có cố gắng chỉ làm ta thêm đau Vì giờ đây anh không còn niềm tin Hạnh phúc em vun đắp ai rồi Thì còn quan tâm anh ...

loading...