Karaoke: Hamlet Trương

Mời Thăm Nhà Tôi Ngày Xuân – Hamlet Trương

Mọi người vào năm mới cùng Xuân vui phát tài Mời bạn vào đây ghé thăm nhà tôi Mời bạn dùng thêm bánh mứt, thêm dưa ...