Karaoke: GMC

Kiếp Lữ Hành – GMC

Khi màn đêm buông xuống từng bước chân rơi trên lòng đường Trôi về nơi quên lãng chôn dấu đi vết đau ngày tháng C...

loading...