Karaoke: Giang Trường

Trả Nhẫn Kim Cương – Giang Trường

Trả nhẫn kim cương cho kẻ kêu chồng Bạc tiền mua duyên sao ở đẹp lòng Thầy Mẹ tham sang mang duyên ép Người tuổi x...

Khung Trời Tuổi Mộng – Giang Trường

Dưới ánh trăng năm nào ta lặng ngồi bên nhau Nghe nước trôi qua cầu in hình bóng đôi đầu Trong hơi sương lạnh lùn...

Nếu Được Làm Người Tình – Giang Trường

Nếu được làm người tình Lạc vào mắt nai tơ Cho hồn bớt dại khờ. Nếu được làm người tình Đùa tóc trong chiều vắn...