Karaoke: Duy Thạnh

Chiều Sân Ga – Duy Thạnh

540 Lượt xem

Chiều Sân Ga – Duy Thạnh

Lần đầu gặp em khi phố kia chưa lên đèn Giờ này gặp nhau trên sân ga chiều loan nắng Vụng về hỏi thăm em mấy câu ...