Karaoke: Dương Nhất Linh

Tại Vì Sao (Câu Hỏi Chưa Trả Lời) – Dương Nhất Linh, Lâm Chấn Khang

Cần nơi em một lời giải thích thật lòng Đừng lặng im để tình nhạt phai trôi theo tháng ngày Tại vì sao người thay đ...