Karaoke: Dương Hoàng Yến

Dù Chỉ Là – Dương Hoàng Yến

Đêm dần trôi, mình em lẻ loi Nhớ về anh, về bao ước muốn nồng nàn Từng cảm xúc đang miên man. Em đã biết rằng...

loading...