Karaoke: Dương 565

Chiếc Áo Cô Đơn – Phạm Trưởng Ft Dương 565

Ai cũng muốn được một người yêu dễ thương Ai cũng muốn được một người yêu thật hiền Còn chuyện giàu sang mỗi người ...