Karaoke: Đinh Ứng Phi Trường

Ngày Cưới Không Anh – Đinh Ứng Phi Trường

Anh ước gì chẳng suy nghĩ Về em nữa để thôi không buồn Nhưng lúc này để tâm trí Là bao nhiêu yêu thương khi xưa...

loading...