Karaoke: Đinh Ứng Phi Trường

Ngày Cưới Không Anh – Đinh Ứng Phi Trường

Anh ước gì chẳng suy nghĩ Về em nữa để thôi không buồn Nhưng lúc này để tâm trí Là bao nhiêu yêu thương khi xưa...