Karaoke: Diệp Lâm Anh

Ân Hận (Remix) – Diệp Lâm Anh

Tình yêu em cho dù có nồng nàn bao la, thì nay cũng không còn đủ để được anh thứ tha... Đôi tay em sao nhỏ bé, khô...

loading...