Karaoke: Diby

Nét Vẽ Đời Con – Diby

Nơi đất khách sài gòn con bôn ba tìm kiếm Tìm cái ăn tìm cái mặt chỉ mong đừng vướng phải kiêm tiêm Như con chin no...

loading...