Karaoke: Đan Thùy

Một Khi Yêu – Đan Thùy

Yêu là khi chỉ nhìn thấy một người Duy nhất một người trên mặt đất này Yêu là khi có đánh mất tất cả Cũng sẽ gi...

loading...