Karaoke: Dạ Thảo My

Thuyền Xa Bến Đỗ – Long Hồ Ft Dạ Thảo My

Chuyện tình đôi ta như thuyền xa bến đỗ Anh đưa em về đâu trên suốt nẻo đường tình Chuyện tình ngày xưa anh trách a...

Ngày Đá Đơm Bông – Long Hồ ft Dạ Thảo My

Buổi tối ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ Con đường nào, con đường nào dẫn đến một dòng sông Một dòng sông mà em vẫn thư...

loading...