Karaoke: Chế Khanh

Đường Tình Đôi Ngả – Chế Khanh ft Lý Diệu Linh

Thôi em hãy đi về. Vĩnh biệt kể từ đây! Còn luyến lưu làm chi, còn vấn vương làm gì? Ai thật lòng yêu ai đến bây gi...

Bài Ca Kỷ Niệm – Lý Diệu Linh ft Chế Khanh

Còn gì giờ đây em sao nhớ thương đầy vơi. Mộng tình còn trong tim hay chết theo ngày tháng. Còn nhớ mãi hôm nào, ...

loading...