Karaoke: Châu Anh Trường

Về Quê – Châu Anh Trường

57 Lượt xem

Về Quê – Châu Anh Trường

Theo em anh thì về Theo em anh thì về thăm lại miền quê Nơi có một triền đê Có hàng tre ru gọi chiều về.Ơi qu...