Karaoke: Cao Trung

Anh Sẽ Chờ Em – Cao Trung

Em! Anh vẫn chờ đợi người về với anh Cho dẫu cuộc tình mình giờ mong manh Dẫu cho lòng em đổi thay, nhói tim anh từ...

Chia Đôi Con Đường (Remix) – Cao Trung

Anh và em thế giới không tình yêu Anh và em không có chung đường đi Anh và em nay mỗi người mỗi ngã Duyên chúng ta...