Karaoke: Cao Nam Thành

Anh Không Can Đảm (Remix) – Cao Nam Thành

Anh không can đảm, khi nhìn em thấy vui Anh không mạnh mẽ, khi thấy em bên người Anh không vui, khi nhìn em cùng ...

loading...