Karaoke: Cao Minh

Tiểu Đoàn 307 – Cao Minh

Ai đã từng đi qua sông Cửu Long Giang Cửu Long Giang sóng trào nước xoáy Ai đã từng nghe tiếng tiểu đoàn tiếng tiể...

loading...