Karaoke: Cảnh Minh

Có Không Giữ Mất Đừng Tìm (Remix) – Cảnh Minh

Nếu không muốn giữ cuộc tình này Thì em hãy nói ra đi Vì sao em vô tâm, vì sao em rời xa tôi? Chẳng lẽ em không yê...

Có Không Giữ Mất Đừng Tìm – Cảnh Minh

Nếu không muốn giữ cuộc tình này Thì em hãy nói ra đi Vì sao em vô tâm Vì sao em rời xa tôi Chẳng lẽ em không...