Karaoke: Cẩm Vân

Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa – Cẩm Vân

Hà Nội mùa này ... vắng những cơn mưa. Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa sữa thôi rơi, em bên tô...

Chân Ngắn – Cẩm Vân ft TMT

Ok ok...TMT... Trong một bài hát dễ thương nè Chân ngắn...Cẩm Vân Chân ngắn đáng yêu nhở? [Rap 1:] Tình yêu củ...