Karaoke: Bích Thảo

Hương Quê – Bích Thảo

Hôm nao anh đến nơi này sông nước bùn lầy đón bước chân anh Gặp em cô gái đưa đò nước da đen dòn với nụ cười xu...

Tiếng Dế Cô Đơn – Bích Thảo

Đêm về tiếng mưa se lạnh Chợt nghe tiếng dế buồn nỉ non Tiếng đời lắm khi đau lòng Mà ai chưa từng bước qua. Ng...

loading...