Karaoke: Bi Zonie

Ai Là Ai Của Ai – Bi Zonie

Tháng ngày dần trôi tình cũng nhạt rồi bóng hình anh cũng dần xa Vứt bỏ hết tình cảm lâu nay anh đi nắm lấy đôi bà...

loading...