Karaoke: Bảo Vân

Tình Thắm Ngày Xuân – Bảo Vân

Xuân đến đây rồi tôi gởi lời thăm Gởi cánh thiệp hồng nhân dịp đầu năm Gởi tình về nơi xuân ấy Bao mùa rồi mai nở ...