Karaoke: Bảo Tuấn

Chuyện Người Con Gái Ao Sen – Bảo Tuấn

Nhà nàng bên kia sông Có trúc xinh đầu ngõ, có ao sen trồng sen trắng sen hồng Nhà tôi bên này sông, gần trườ...

loading...