Karaoke: Bảo An

Tuổi Của Trăng – Bảo An

Vì sao gọi là trăng non Là khi trăng khuyết chưa tròn Trăng tròn bao tuổi mẹ ơi Mà trăng sáng rực một trời bao la ...

loading...