Karaoke: Băng Nhi

Trách Tình – Băng Nhi

Nghe tiếng đàn bầu kêu nỉ non khóc thương một chuyện tình Bến đợi người ra đi còn đây mà sao ai nỡ đành quên Bao ...

loading...