Karaoke: Anh Tiến

Cánh Hoa Ép Trong Tim – Anh Tiến

Khẽ rơi bên đồi vắng Giọt sương mai còn vương lá cành Gió ơi xin nhẹ lướt Để thơm mãi nụ hoa. Vẫn trôi bên dòng...

loading...