Karaoke: Anh Tiến

Cánh Hoa Ép Trong Tim – Anh Tiến

54 Lượt xem

Cánh Hoa Ép Trong Tim – Anh Tiến

Khẽ rơi bên đồi vắng Giọt sương mai còn vương lá cành Gió ơi xin nhẹ lướt Để thơm mãi nụ hoa.Vẫn trôi bên dòng...