Ân Cha Mẹ Như Trời Biển – Võ Nam Nhân ft Đông Nguyên

210 lượt xem
-
Đăng bởi ngày 30/05/2016

 • Tải Về
  Xem Hướng dẫn tải về Karaoke, Beat
  Lời Bài Hát

  Ân cha như núi ngất trời
  Nghĩa mẹ như nước
  ở ngoài biển Đông
  Núi cao biển rộng mênh mông
  Cù lao hai chữ
  khắc ghi trọn đời.
  Mẹ cha ví thể đất trời
  Phận làm con phải
  suốt đời kính tôn
  Thiên kinh vạn quyển dĩ tồn
  Hiếu là hạnh Phật,
  Thế Tôn dạy rằng
  Khắp trong tất cả chúng sanh
  Bậc nào toàn hiếu
  đắc thành Phật, Tiên.
  Núi cao biển rộng mênh mông
  Cù lao hai chữ
  khắc ghi trọn đời.
  Mẹ cha ví thể đất trời
  Phận làm con phải
  suốt đời kính tôn
  Thiên kinh vạn quyển dĩ tồn
  Hiếu là hạnh Phật,
  Thế Tôn dạy rằng
  Khắp trong tất cả chúng sanh
  Bậc nào toàn hiếu
  đắc thành Phật, Tiên.
  Khắp trong tất cả chúng sanh
  Bậc nào toàn hiếu
  đắc thành Phật, Tiên.
  Công ơn cha mẹ
  lấy gì sánh được
  Trời cao biển rộng mênh mông
  như cát sông Hằng
  Mẹ sinh cha dưỡng ân đồng
  Nghĩa nhân con giữ
  ghi lòng không quên
  Vu Lan thắng hội đã về
  Kính dâng cha mẹ
  đóa hồng trong tim.
  Sáng Tác: Quý Luân
  acmntb vnn ft dn

  Tuyển Chọn